BUG CỦ HOT NHẤT BÁCH CHIẾN VÔ SONG

 ( CHÚ Ý CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CARD ZING )


Bảng tính số  Củ = Card ZING Online:


Nếu bạn muốn chắc chắn thành công với số củ thì hãy chọn mức

Thẻ tối đa , thành công sẽ rất cao


CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN


Thẻ 20 000 [65%] = 2 000 ~ 2 490 Củ


Thẻ 60 000 [79%] = 5 000 ~ 7 780 Củ


Thẻ 120 000 [94%] = 10 000 ~ 18 410 Củ


Thẻ 200 000 [100%] = 20 000 ~ 47 250 Củ


Thẻ 500 000 [100%] = 50 000 ~ 88 700 Củ


Hướng Dẫn